Integritetspolicy

Integritetspolicy och tjänsteleverantörer

Som användare av vår webbplats får du i denna dataskyddsförklaring all nödvändig information om hur, i vilken omfattning och i vilket syfte vi eller tredjepartsleverantörer samlar in uppgifter från dig och använder dem. Insamling och användning av dina uppgifter sker i strikt överensstämmelse med bestämmelserna i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) och den tyska telemedielagen (TMG).

Vi känner oss särskilt engagerade i sekretessen av dina personuppgifter och arbetar därför strikt inom de gränser som fastställs i lagstadgade krav. Vi samlar in dessa personuppgifter på frivillig basis när vi kan göra det. Vi lämnar också dessa uppgifter till tredje part endast med ditt uttryckliga samtycke. Vi säkerställer en hög säkerhetsnivå för särskilt konfidentiella uppgifter, t.ex. vid betalningstransaktioner eller när det gäller dina förfrågningar till oss, genom att använda SSL-kryptering.

Vi vill dock ta tillfället i akt att påpeka de allmänna farorna med Internetanvändning, som vi inte har någon kontroll över. Särskilt vid e-posttrafik är dina uppgifter inte säkra utan ytterligare försiktighetsåtgärder och kan under vissa omständigheter samlas in av tredje part.

Tjänsteleverantör enligt § 13 i den tyska telemedielagen (TMG) och ansvarig part enligt § 3.7 i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) är urlaubsprinz KG, Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland, se vårt avtryck. Du kan när som helst kontakta datenschutz@urlaubsprinz.de om du har frågor om dataskydd.

Information, radering, blockering

Du kan när som helst få kostnadsfri information om de personuppgifter som vi har lagrat om dig och om ursprunget, mottagaren och syftet med insamlingen och behandlingen av uppgifterna. Du har också rätt att begära att dina uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Undantagna från detta är uppgifter som sparas på grund av lagstadgade bestämmelser eller som krävs för en korrekt affärsverksamhet. För att se till att ett datablock kan genomföras när som helst sparas uppgifterna i en spärrfil för kontrolländamål. Om uppgifterna inte omfattas av en lagstadgad arkiveringsskyldighet raderar vi dina uppgifter på din begäran. Om arkiveringsskyldigheten gäller kommer vi att blockera dina uppgifter. För alla frågor och problem som rör rättelse, blockering eller radering av personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna i denna dataskyddsdeklaration eller på den adress som anges i avtrycket.

Våra webbplatser

Våra portaler är annonsplattformar för semesterbostäder i Tyskland. Webbplatsanvändare som vill hyra ut semesterbostäder ("hyresvärdar") kan skapa och publicera en annons om sina semesterbostäder och på så sätt göra den tillgänglig för webbplatsanvändare som vill hyra semesterbostäder ("hyresgäster") så att de kan se den och kontakta dem. I presentationen av annonserna ingår ett alternativ för direktkontakt mellan hyresvärden och hyresgästen.

Besök på våra webbplatser

Du kan besöka våra webbplatser utan att avslöja någon information om din identitet. Din webbläsare överför bara automatiskt information till vår webbplats server. Denna information sparas tillfälligt i en loggfil och lagras tills den raderas automatiskt:

Dessa uppgifter samlas in och behandlas för att möjliggöra användningen av våra webbplatser, garantera systemets säkerhet och stabilitet samt för den tekniska förvaltningen av nätverksinfrastrukturen. Vi drar inga slutsatser om dig som person.

Registrering på vår webbplats

Som hyresvärd måste du registrera dig på vår webbplats för att kunna publicera semesterlägenheter och semesterhus på vår plattform. När du registrerar dig på vår webbplats som hyresvärd samlar vi in och lagrar följande uppgifter från dig som obligatorisk information:

Så snart du har fyllt i registreringsformuläret får du en bekräftelse till din e-postadress med en länk till din personliga värdinloggning. Innan du använder den personliga värdinloggningen samlar vi in och lagrar följande uppgifter från dig som obligatorisk information:

Genom att logga in på din personliga värdinloggning bekräftar du att din registrering är korrekt. Du kan frivilligt ange ytterligare uppgifter i din värdinloggning vid ett senare tillfälle.

Dessa uppgifter samlas in och lagras

Om du som hyresvärd publicerar en annons om semesterbostäder är ditt namn och det telefon- och/eller mobilnummer du anger synligt för potentiella hyresgäster. Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Dina lagrade uppgifter sparas så länge avtalsförhållandet med dig varar. När avtalet har löpt ut kommer dina uppgifter att lagras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, men de kommer att blockeras för andra ändamål. När dessa perioder har löpt ut raderas dina uppgifter om du inte uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter används vidare.

Skicka en förfrågan

Om du är intresserad av en semesterlägenhet eller ett semesterhus kan du använda vårt förfrågningsformulär för att kontakta hyresvärden. Följande obligatoriska uppgifter måste anges:

Du har möjlighet att frivilligt lämna ytterligare information och kan ställa frågor till hyresvärden. Alla uppgifter som du lämnar kommer att vidarebefordras till hyresvärden i samband med kontaktförfrågan. Hyresvärden kommer att använda informationen för att kontrollera din ansökan och återkomma till dig.

Vi rekommenderar att du aldrig skickar personliga och känsliga uppgifter (t.ex. kreditkortsuppgifter eller bankuppgifter) via e-post eller vårt e-postserversystem. Observera att vi aldrig ber dig skicka sådana uppgifter eller bekräfta personuppgifter genom att klicka på en länk.

Förfrågningar som skickas via vårt e-postservicesystem lagras och behandlas på vår server. Vi kan se förfrågningarna, men endast i den mån det är nödvändigt för att garantera avtalsparternas säkerhet eller en korrekt kontakt. Detta gäller t.ex. om avtalsparterna ska skyddas mot brottsliga handlingar som utförs genom phishing eller sändning av falska e-postmeddelanden.

Lagringsplats

De personuppgifter som samlas in och lagras av oss finns på en server hos Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln. Det finns ett avtal om behandling av beställningsuppgifter.

Överföring av uppgifter till tredje part

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om:

Försändelse av nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som du lämnade vid registreringen för att skicka nyhetsbrevet till dig. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att registrera dig för nyhetsbrevet: När du har registrerat dig skickar vi ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress och ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din anmälan omgående kommer din registrering automatiskt att raderas från vår databas. Om du bekräftar detta kommer din e-postadress att sparas enbart för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig och endast tills du avregistrerar dig.

Dessutom lagrar vi din IP-adress och tiden för både registrering och bekräftelse för att förhindra missbruk av dina personuppgifter. Vi lämnar i princip inte vidare dina uppgifter till tredje part. De enda undantagen är partnerföretag som ansvarar för den tekniska behandlingen av nyhetsbrevet. Omfattningen av de överförda uppgifterna begränsas till det nödvändiga minimum som krävs.

Du kan när som helst återkalla din registrering för att få nyhetsbrevet och ditt samtycke till att din e-postadress används för att skicka nyhetsbrevet. Du kan förklara din återkallelse genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande till de kontaktalternativ som anges i avtrycket.

Serverloggfiler

Serverloggfilerna är anonymiserade uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats. Denna information gör det inte möjligt att dra några slutsatser om dig personligen, men av tekniska skäl är den oumbärlig för att vi ska kunna leverera och presentera vårt innehåll. Dessutom tjänar de vår statistik och den ständiga optimeringen av vårt innehåll. Typiska loggfiler inkluderar datum och tid för åtkomst, mängden data, den webbläsare som används för åtkomst och dess version, det operativsystem som används, domännamnet på den leverantör som du har avtalat, den sida från vilken du kom till vår webbplats (referrer URL) och din IP-adress. Loggfilerna gör det också möjligt att göra en noggrann kontroll vid misstanke om olaglig användning av vår webbplats.

SSL-kryptering

Våra webbplatser använder SSL-kryptering vid överföring av konfidentiellt eller personligt innehåll från våra användare. Denna kryptering aktiveras t.ex. när vi behandlar betalningstransaktioner och när du skickar förfrågningar till oss via vår webbplats. Se till att SSL-kryptering är aktiverad på din sida för motsvarande aktiviteter. Användningen av kryptering är lätt att känna igen: Visningen i din webbläsare ändras från "http://" till "https://". Data som krypteras via SSL kan inte läsas av tredje part. Överför endast din konfidentiella information när SSL-kryptering är aktiverad och kontakta oss om du är osäker.

Innehåll och tjänster från tredje part

Utbudet på vår webbplats kan också innehålla innehåll, tjänster och förmåner från andra leverantörer som kompletterar vårt utbud. Exempel på sådana tjänster är kartor från Google Maps, YouTube-videor eller grafik från tredje part. För att kunna ringa upp dessa tjänster från tredje part krävs det regelbundet att din IP-adress överförs. Detta gör det möjligt för dessa leverantörer att uppfatta din användar-IP-adress och även lagra den. Vi gör allt vi kan för att endast inkludera de tredjepartsleverantörer som använder IP-adresser enbart för att leverera innehåll. Vi har dock inget inflytande över vilken tredjepartsleverantör som lagrar IP-adressen. Denna lagring kan till exempel tjäna statistiska syften. Om vi får kännedom om lagringsprocesser hos tredjepartsleverantörer kommer vi omedelbart att informera våra användare om detta. I det här sammanhanget bör du också ta del av de specifika dataskyddsdeklarationerna för enskilda tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer vars tjänster vi använder på våra webbplatser. Du hittar dem också i denna dataskyddsförklaring.

Invändning mot reklammejl

Inom ramen för den juridiska skyldigheten att lämna ut våra kontaktuppgifter måste vi offentliggöra dem. Dessa används ibland av tredje part för att skicka oönskad reklam och information. Vi motsätter oss härmed att reklammaterial av något slag skickas utan att vi uttryckligen har godkänt det. Dessutom förbehåller vi oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot oönskad och oönskad sändning av reklammaterial. Detta gäller särskilt så kallade skräppostmeddelanden, skräppostbrev och skräppostfax. Vi vill påpeka att otillåten överföring av reklammaterial kan påverka både konkurrenslagstiftningen, civilrättsliga och straffrättsliga brott. Särskilt skräppost och skräppostfax kan leda till höga skadeståndskrav om de stör affärsverksamheten genom att postlådor eller faxapparater svämmar över.

Google Maps plugin

Vi använder ett plugin för internettjänsten Google Maps på våra webbplatser. Operatören av Google Maps är Google Inc. som är beläget i USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. När du använder Google Maps på vår webbplats överförs information om användningen av webbplatsen och din IP-adress till en Google-server i USA och lagras också på denna server. Vi har ingen kännedom om det exakta innehållet i de överförda uppgifterna och inte heller om Googles användning av dem. I detta sammanhang förnekar företaget att uppgifterna kopplas samman med information från andra Google-tjänster och att personuppgifter samlas in. Google kan dock överföra informationen till tredje part. Om du inaktiverar Javascript i webbläsaren förhindrar du att Google Maps fungerar. Då kan du dock inte heller använda någon kartvisning på våra webbplatser. Genom att använda vår webbplats godkänner du att Google Inc. samlar in och behandlar informationen enligt beskrivningen ovan. Du kan läsa mer om dataskyddsbestämmelserna och användningsvillkoren för Google Maps här: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Facebook-plugin

På våra webbplatser finns plugins för det sociala nätverket Facebook. Leverantören av detta nätverk är Facebook Inc. Företaget är baserat i USA, Kalifornien 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen på vår webbplats identifierar Facebook-plugins för dig. Läs också översikten över Facebook-plugins på https://developers.facebook.com/docs/plugins. När du besöker vår webbplats upprättar vi en direkt anslutning till Facebook-servern via insticksprogrammet. Du är sedan ansluten dit via din webbläsare. Detta ger Facebook information om att du har besökt våra webbplatser med din IP-adress. Genom att klicka på Facebook-knappen "Gilla" länkar du innehåll från våra webbplatser till din profil på Facebook. För Facebook kan besöket på vår webbplats kopplas till ditt användarkonto. Vi har ingen kunskap om vilken typ av innehåll som överförs till Facebook och hur Facebook använder det. Mer information om insamling och användning av data finns i Facebooks sekretesspolicy, som finns på https://de-de.facebook.com/privacy/policy. Du kan förhindra att ditt besök på våra sidor kopplas till din Facebook-profil genom att logga ut från ditt Facebook-konto i förväg.

Användning av anteckningsblocket med cookies

En cookie består av en liten textfil som lagras lokalt av webbläsaren. När anteckningsblocket används skapas en cookie med ID för den valda annonsen. Cookien kan ses i webbläsaren och raderas av användaren. Cookies kan inte identifiera dig som person.

Ändringar i denna integritetspolicy

urlaubsprinz KG förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddsförklaring. Den aktuella versionen av dataskyddsdeklarationen finns alltid tillgänglig på https://www.semesterprinsen.se/integritetspolicy/

× ×