Imprint

urlaubsprinz KG
Rheinpromenade 11
40789 Monheim am Rhein

Fon: 0800 3 100 200
E-post: service@urlaubsprinz.de

Registreringsdomstol: Amtsgericht Düsseldorf
Registernummer: HRA 27221
Momsregistreringsnummer: DE293980569

Auktoriserad företrädare: Sandra Schulze (komplementär)

Ansvarig för innehållet enligt § 55.2 RStV: Sandra Schulze (adress enligt ovan)

De juridiska meddelandena på den här sidan hänvisar också till de sociala nätverk där våra portaler finns representerade.

Uppgifter att tillhandahålla information om alternativ tvistlösning: Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

Denna webbplats har sammanställts med största möjliga omsorg. Trots detta kan ingen garanti ges för att informationen är korrekt och exakt. Varje ansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår genom användning av denna webbplats är uteslutet, i den mån dessa inte grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet.

Portaler för urlaubsprinz KG

DE:https://www.urlaubsprinz.de
AT:https://www.urlaubsprinz.at
CH:https://www.urlaubsprinz.ch
UK:https://www.holidayprince.co.uk
INT:https://www.holidayprince.com
ES:https://www.principevacaciones.es
FR:https://www.princevacances.fr
IT:https://www.principevacanza.it
NL:https://www.vakantieprins.nl
SV:https://www.semesterprinsen.se

Ansvarsfriskrivning

Vi strävar efter att publicera så korrekt och tillförlitlig information som möjligt på våra webbsidor. Vi kan dock inte garantera att all publicerad information är korrekt, fullständig och aktuell. Allt ansvar för fel eller brister på våra webbsidor är uteslutet. Respektive hyresvärd är ansvarig för innehållet i annonserna för de semesterbostäder som visas. urlaubsprinz KG tar inget ansvar för bokningar som görs på grundval av sökresultat från någon av våra portaler. Ett avtal och alla därav följande fordringar och skyldigheter finns direkt och uteslutande mellan den person som gör bokningen och den motsvarande hyresvärden för semesterbostaden. När det gäller länkar på vår webbplats vill vi uttryckligen betona att vi inte har något som helst inflytande över länktexten, utformningen, eventuella överträdelser av tillämpliga rättigheter, inklusive varumärkes- och äganderätt, och innehållet på de länkade sidorna. Vi tar uttryckligen avstånd från länkformuleringen och från allt innehåll på alla sidor som vi har länkat till och tar inte till oss deras innehåll som vårt eget. Denna deklaration gäller alla länkar på vår webbplats och allt innehåll på de sidor som banners eller länkar som registrerats hos oss leder till. Det är inte rimligt att förvänta sig att leverantören ständigt övervakar externa länkar utan konkreta bevis för lagöverträdelser. Sådana externa länkar kommer dock att raderas omedelbart om lagöverträdelser blir kända. Delar av sidorna eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden och all information kan komma att utökas, ändras eller helt eller delvis tas bort av urlaubsprinz KG utan separat tillkännagivande.

Upphovsrätt och varumärkesrätt

Innehållet och presentationen på urlaubsprinz KG:s webbplats är upphovsrättsligt skyddade. Kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan samtycke från urlaubsprinz KG.

Bildkrediter från Adobe Stock.

× ×